Chưa đến thời điểm cho phép đăng ký chuyên ngành
Thời điểm đăng ký chuyên ngành bắt đầu từ 0:00 ngày 02-04-2023

CỔNG ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH KHÓA CQ60 - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086
   E-mail: hocvientaichinh@hvtc.edu.vn | Website HVTC: hvtc.edu.vn

Phiên bản 2023.01 Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà